technická

nedeľa, 2. október 2016 Meniny má: Levoslav

Akcie

Ponuka štúdia

Poslaním našej školy je odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Naša škola si stanovila ako primárny cieľ formovať komplexnú osobnosť žiaka, a zároveň poskytnúť mladým ľuďom také znalosti a zručnosti, ktoré im pomôžu orientovať sa v problémoch okolitého sveta, aktívne riešiť problémy a presadiť sa na trhu práce.

studenti

Partneri a sponzori

Andritz logo bukoza logo delcasting snina logo
jevrost logo marber logo HAGARD-HAL logo
TESCO logo chemstroj logo
RMR Slovensko logo
vsd logo
uez logo